הצג פרויקט באתר
03-6052229

צרו עמנו קשר

ועדת העזבונות

וועדת העזבונות (או בשמה המלא: הוועדה הציבורית לקביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה)מחלקת מדי שנה עשרות מיליוני ש"ח. מרבית הכספים מחולקים לעמותות ולמשרד הביטחון.

מרבית הבקשות נפסלות על הסף בשל נימוקים טכניים. 

מבין הבקשות העוברות את תנאי הסף, כ 70% זוכות בהקצבה. 

סכום ההקצבה הממוצע לעמותה הינו כ 35,000 ₪. 

 

בשנת 2003 בעקבות דוח חמור ביותר של מבקר המדינה, שונו כללי הוועדה ותהליך הגשת הבקשות, והוחלט להקים מנגנון ניהולי מקצועי, בניהולו של מר יוסף שפר, אשר כיהן בתפקיד מנהל ועדת העזבונות בשנים 2004-2012 , העלה את ועדת עזבונות על דרך המלך, והנהיג רפורמות מרחיקות לכת לטובת הציבור בכלל ולטובת העמותות בפרט. ואשר הציבו את וועדת העיזבונות במקום הראשון בכל סקרי שביעות הרצון.

 

בעלי התפקידים בוועדת העזבונות כיום: 

מנהל - ציפורה קליין 

סגן מנהל - גיתית פלדמר 

חשב - אורטל בן שימול 

רכזות - עדי כהן, מרגלית ברגמן, רחל ישר-אל 

 

מהיכרותי וניסיוני, עובדי וועדת העזבונות עושים מלאכתם נאמנה, תוך שמירה על יושר ותום לב, ומשקיעים מאמצים כדי להעניק שירות איכותי למגישי הבקשות מחד, אך גם כדי לקיים באופן הטוב ביותר את רצון המצווים, אשר הורישו את כספם לטובת המדינה, מאידך, על-כן, ההליך נמשך כשנה, ויש לקבל זאת בהבנה. 

 

כמי שמכיר את הנהלים, המדיניות והלך הרוח של וועדת העזבונות יותר מכל אדם אחר, אשמח לסייע גם לכם. 

 

על מנת שכספי העזבונות יגיעו אך ורק למוסדות הפועלים כתיקנם, ועדת העיזבונות מרבה בפסילת בקשות מסיבות טכניות; ומקפידה על מילוי דרישותיה.  

מרבית הבקשות המוגשות לוועדת העזבונות נפסלות על הסף, מטעמים טכניים.  

·         עמותה שקיבלה תמיכה בשלוש השנים האחרונות לא תקבל תמיכה מוועדת עזבונות בשנה הבאה.  

·         עמותה רשאית להגיש לוועדת העזבונות רק פעם אחת בשנה, בקשה אחת בלבד, עבור פרויקט אחד בתחום מטרותיה.  

·         הגשת בקשה עבור מספר פרויקטים תגרום לפסילת הבקשה. 

·         ניתן לבקש מוועדת העזבונות עבור פרויקט אחד בלבד מהנושאים הנתמכים ע"י הוועדה, והמצוי בתחום מטרותיה של העמותה.  

·         הבקשה תהיה לפרויקט העתיד להתבצע בשנה שלאחר שנת ההגשה.  

·         מומלץ להגדיר פרויקט בצורה ברורה ומעשית.  

·         אין לבקש תמיכה עבור הפעילות השוטפת של העמותה. 

·         וועדת העיזבונות איננה תומכת בפרויקטים הנתמכים ע"י משרד ממשלתי. עמותה המבקשת הקצבה לפרויקט מסוים תתחייב בטפסי הבקשה שלא להגיש בקשה לתמיכה עבור הפרויקט ממשרד ממשלתי, במידה ותאושר הקצבה ע"י וועדת העיזבונות.  

·         ועדת העזבונות איננה מאשרת בקשות לחלוקת כסף ע"י העמותה לאחרים.  

·         וועדת העזבונות איננה מעניקה תמיכה לרכישת מקרקעין או מבנה או לבניית מבנה חדש, - אלא אם יש עיזבון מיועד לכך.  

·         ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים עולה, שיש לעמותה גירעון מצטבר העולה על מחצית ממחזור ההכנסות השנתי ומצויה גם בגרעון שנתי.  

·         וועדת העיזבונות איננה מעניקה תמיכות לעמותות, שהוצאות הנהלה וכלליות שלהן, עולות על הקבוע בהוראות החשכ"ל.  

·         וועדת העזבונות איננה תומכת בעמותה, שהדו"ח הכספי המבוקר שלה מצביע על מחזור הכנסות נמוך מ-100,000 ₪.  

·         ועדת העזבונות איננה תומכת בבקשה של עמותה, אשר נראה כי תמיכה בעמותה איננה אפקטיבית, בהתחשב בעלות הפרויקט, בסכום המבוקש, מקורות המימון האחרים והמלצת המשרד הממליץ - לכן כדאי להגיש בקשה צנועה. סדר הגודל המומלץ הוא עשרות אלפי ₪.

 

עדכון אחרון:
וועדת העזבונות הודיעה כי ניתן יהיה להגיש בקשות לוועדה החל מ-15.02.16. התאריך האחרון להגשת בקשות יהיה -30.03.16.
בקשות ניתן להגיש לאחד מ 4 הנושאים שנקבעו, או לעיזבון מיועד. לא ניתן להגיש בקשות לנושאים אחרים.
להרחבה מומלץ להיכנס לאתר עזבונות

 

כמי שניהל ומכיר את וועדת העזבונות יותר מכל אדם אחר - אשמח לסייע גם לכם.

לקבלת סיוע - פנו אלינו כעת. 

 

 

עבור לתוכן העמוד